QUY ĐỊNH VỀ THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CÁC TRƯỜNG CẦN CÔNG BỐ 3 NGÀY MỘT LẦN TRONG THỜI GIAN CỦA MỖI ĐỢT XÉT TUYỂN
(Kèm theo công văn số 2015/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 25/4/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO NGÀNH
Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển
Chọn điều kiện lọc theo nguyện vọng
Thí sinh lưu ý:
I. do thí sinh được phép đăng ký nhiều nguyện vọng ưu tiên (tối đa 04) trong 01 đợt xét tuyển nên vị trí thứ hạng của thí sinh xem trong danh sách này theo từng ngành và tổ hợp môn bị ảo rất cao (Ví dụ: thí sinh đang đứng ở vị trí 100 so với chỉ tiêu là 80 của ngành A thì chưa hẳn là thí sinh không trúng tuyển vì còn rất nhiều thí sinh cũng đăng ký ngành đó nhưng ở các ưu tiên khác)
II. Yêu cầu các thí sinh kiểm tra ngành và tổ hợp môn đăng ký xét tuyển để tránh thiệt thòi và nhầm lẫn khi trường công bố kết quả xét tuyển. Nếu có sai sót thí sinh báo về tổng đài 08 37225724 trong giờ hành chính để được kiểm tra và xử lý.
III. Nếu thí sinh có nhu cầu điều chỉnh nguyện vọng cần thực hiện theo hướng dẫn sau: Click vào đây
IV. Danh sách cập nhật các thí sinh đã được bộ phận nhập hồ sơ vào chương trình, tuy nhiên các thông số thi tuyển như (điểm thi, khu vực, đối tượng,...) phải lấy dữ liệu từ Bộ nên tạm thời sẽ bị trống ở các mục đó. Chỉ khi trường xử lý dữ liệu mới có kết quả trên. Như vậy để các thí sinh tiện theo dõi hãy xem ở cuối danh sách.
STTSBDHọ tênThứ tự nguyện vọng
(Mà thí sinh đăng ký vào ngành)
Khu vực ƯTĐối tượng ƯTĐiểm ưu tiênTổng điểm xét tuyển
1TTG014216NGUYỄN HỒNG QUÍ4101.5033.50
2SGD016736TRẦN MINH TUẤN3101.5031.50
3SPS018491NGUYỄN HỮU TÂM4300.0031.50
4SGD003949NGUYỄN VĂN HIỀN3101.5031.25
5YDS008054NGUYỄN QUANG MINH4300.0030.75
6HUI002296HOÀNG VĂN DŨNG4113.5030.75
7TDL000561VŨ HẢI ANH3101.5030.50
8QGS003573NGUYỄN VĂN DƯƠNG3200.5030.25
9SGD004788NGUYỄN VĂN HÙNG4162.5030.25
10YDS010778ĐỖ HOÀNG PHÚC4300.0030.25
11TSN002965TRẦN TRÍ ĐẠT3101.5030.00
12TTG019930TRẦN MINH TRÍ42NT01.0030.00
13TDL003158NGUYỄN MINH ĐỨC4101.5030.00
14YDS013583TÔ CHUNG THẮNG4200.5030.00
15QGS008985NGUYỄN HOÀNG LÂM4200.5030.00
16TDL001431TRẦN VĂN CHÍNH1101.5029.75
17QGS000397LỮ HỒNG ANH3101.5029.75
18TSN012768HỒ ĐỨC QUÂN3101.5029.75
19TDL011426VÕ ĐÌNH PHƯƠNG4101.5029.75
20QGS007157PHẠM DUY HUY4200.5029.75
21TTG017456NGUYỄN HỒNG THÚC42NT01.0029.75
22QGS019621NGUYỄN VĂN TIẾN4101.5029.75
23TTN000652TRẦN THỊ LAN ANH4101.5029.75
24HUI011283NGUYỄN QUANG NHỰT4101.5029.75
25DVT007455DƯƠNG LÊ MINH THẠNH4101.5029.75
26YDS010998HOÀNG HẠNH PHƯỚC42NT 1.0029.75
27SPS010474VÕ HOÀI LINH22NT01.0029.50
28SGD006191NGUYỄN TRƯỜNG KỲ22NT01.0029.50
29QGS003806HÀ QUỐC ĐẠT3113.5029.50
30DQN016744HUỲNH NGỌC PHIÊN32NT01.0029.50
31QGS008209MAI TRUNG KHÁNH3101.5029.50
32NLS008230PHAN TRỌNG NGUYÊN4101.5029.50
33SPS005287PHÙNG THANH HẢI4300.0029.50
34NLS007065LÊ ĐÌNH MẠNH4101.5029.50
35SPS003290NGUYỄN ANH DUY4101.5029.50
36SGD014909NGÔ ĐỨC TÍN4300.0029.50
37QGS008027NGÔ DUY KHANG4300.0029.50
38DCT006363BÙI ĐỨC TẤN LỰC12NT01.0029.25
39SPK009656NGUYỄN ĐỨC PHI22NT01.0029.25
40TTG014847LÝ HỒNG SƠN3101.5029.25
41SPS019320NGUYỄN VĂN THÀNH3101.5029.25
42QGS014048NGUYỄN ĐÌNH PHONG4101.5029.25
43QGS015132THÁI HỒNG QUANG4200.5029.25
44QGS003574NGUYỄN VĂN DƯƠNG4200.5029.25
45SGD005487HỒ HỌC HỮU4300.0029.25
46DQN004638TRẦN TRUNG ĐỨC42NT01.0029.25
47QGS003460BÙI TÙNG DƯƠNG4113.5029.25
48SGD016683NGUYỄN NGỌC TUẤN4101.5029.25
49THP005819ĐOÀN XUÂN HỒNG4200.5029.25
50SPS010716NGUYỄN PHƯỚC LONG4101.5029.25
51SPK015068VŨ ANH TÚ42NT01.0029.25
52TTG011701NGUYỄN THỊ TUYẾT NHI42NT01.0029.25
53QGS014225ĐÀO NGUYỄN HOÀNG PHÚC4200.5029.25
54TTG013803NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG42NT01.0029.25
55QGS003770DƯƠNG NGỌC ĐẠT4200.5029.25
56SPK010628TRẦN NGỌC QÚY3113.5029.00
57SPK011453TRẦN CÔNG TÂM4300.0029.00
58SGD004211TRƯƠNG ĐỨC HIẾU4101.5029.00
59TDL016554TRẦN VĂN TRUNG4101.5029.00
60DTT017050LÊ NGỌC UYỂN42NT01.0029.00
61DQN007469ĐẶNG VĂN HOÀI42NT01.0029.00
62SPK003671LÝ ĐỨC HẬU2212.5028.75
63YDS011505LÊ VĂN QUÂN32NT01.0028.75
64QGS006010NGUYỄN TRỌNG HIẾU3200.5028.75
65YDS010553HUỲNH VĂN PHI42NT01.0028.75
66SPK002714ĐINH TRẦN ĐÔNG4101.5028.75
67SPS010997LÊ THÀNH LỢI4200.5028.75
68TAG010169LÊ BÌNH NGUYÊN4101.5028.75
69HUI008491TRỊNH VĂN LỰC4200.5028.75
70TSN002220TRẦN QUỐC DUY42NT62.0028.75
71QGS001642NGUYỄN TÂN BÌNH1200.5028.50
72HDT006894NGUYỄN VĂN HÀ12NT01.0028.50
73QGS003686VŨ CAO ĐẠI22NT01.0028.50
74DQN001124TRƯƠNG ĐÌNH CA2101.5028.50
75SPS002632HUỲNH VĂN DANH2101.5028.50
76SPK004963PHẠM QUANG HUY3101.5028.50
77SGD016828TRẦN THANH TÙNG32NT01.0028.50
78TSN018077LÊ MINH TRI42NT01.0028.50
79DHU010125VÕ ĐỨC THANH KỲ4200.5028.50
80TDL007629TRẦN THỊ NHẬT LINH4101.5028.50
81SPS019335PHẠM TRUNG THÀNH4200.5028.50
82TTG020870ĐOÀN THANH TÚ42NT01.0028.50
83DQN001783ĐẶNG HUY CÔNG42NT01.0028.50
84HUI008236TRẦN BẢO LONG4300.0028.50
85QGS018285TRẦN MINH THOẠI1200.5028.25
86TDL001696VĂN ĐÌNH CƯỜNG1101.5028.25
87TTG011196HUỲNH TRỌNG NHÂN22NT01.0028.25
88TTG014042LÊ NGUYỄN HỒNG QUANG22NT01.0028.25
89SGD002782NGUYỄN ĐỨC ĐỘ2300.0028.25
90TTG004041DƯƠNG THANH HẢI22NT01.0028.25
91SPD000179HUỲNH NHỰT ANH32NT01.0028.25
92TCT002562CHU QUANG ANH DŨNG3200.5028.25
93SPK003921HOÀNG THÁI HIỆP3101.5028.25
94SPK008167TẠ VĂN NGHĨA4101.5028.25
95QGS022986TRẦN BẮC VIỆT4300.0028.25
96TDL004208HÀ TRUNG HẬU4101.5028.25
97SPK003957LƯU VÕ TRỌNG HIẾU4300.0028.25
98QGS021525PHẠM THẾ TRƯỜNG4101.5028.25
99SPS024812TRỊNH THANH TÙNG4200.5028.25
100HUI014671NGUYỄN TIẾN THẮM4113.5028.25
12345
Thí sinh lưu ý:
I. do thí sinh được phép đăng ký nhiều nguyện vọng ưu tiên (tối đa 04) trong 01 đợt xét tuyển nên vị trí thứ hạng của thí sinh xem trong danh sách này theo từng ngành và tổ hợp môn bị ảo rất cao (Ví dụ: thí sinh đang đứng ở vị trí 100 so với chỉ tiêu là 80 của ngành A thì chưa hẳn là thí sinh không trúng tuyển vì còn rất nhiều thí sinh cũng đăng ký ngành đó nhưng ở các ưu tiên khác)
II. Yêu cầu các thí sinh kiểm tra ngành và tổ hợp môn đăng ký xét tuyển để tránh thiệt thòi và nhầm lẫn khi trường công bố kết quả xét tuyển. Nếu có sai sót thí sinh báo về tổng đài 08 37225724 trong giờ hành chính để được kiểm tra và xử lý.
III. Nếu thí sinh có nhu cầu điều chỉnh nguyện vọng cần thực hiện theo hướng dẫn sau: Click vào đây
IV. Danh sách cập nhật các thí sinh đã được bộ phận nhập hồ sơ vào chương trình, tuy nhiên các thông số thi tuyển như (điểm thi, khu vực, đối tượng,...) phải lấy dữ liệu từ Bộ nên tạm thời sẽ bị trống ở các mục đó. Chỉ khi trường xử lý dữ liệu mới có kết quả trên. Như vậy để các thí sinh tiện theo dõi hãy xem ở cuối danh sách.